Program megnevezése:

HU09- Zöld Ipari Innováció

Projekt címe magyarul:

Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása

Projektazonosító:

HU09-0015-A1-2013

Projektgazda neve:

Bátortrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Projekt partner (1) neve:

Debreceni Egyetem

Projekt partner (2) neve:

GASTOR Baromfi Termelő-, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Megvalósítás időtartama:

2014.05.05-2016.04.30

Jóváhagyott összköltség:

404 423 822,00 Ft

Jóváhagyott támogatási intenzitás:

48,70 %

 

 

Magyar nyelvű rövid összefoglaló a projektről

1.) A levegőminőség védelmi beruházás több technológiai megoldás kombinációját foglalja magába. Célja az istállók légterében jelenlévő ammónia koncentrációjának mérséklése, illetve az istállók energiahatékonyságának növelése. A fejlesztés során egyrészt az alomban előforduló ammónia fixációjára kerül sor biochar és zeolit adalékanyagok felhasználásával, másrészt az alom gyorsabb száradása érdekében istálló léghőmérsékletének optimalizálása hőcserélő berendezés beépítésével.

A beruházás eredményeképpen jelentős mértékben csökken az istálló légterének ammónia koncentrációja, csökken a levegő páratartalma, így csökken az állategészségügyi kockázat. A nitrogénformák fixálásával növekszik az almos trágya könnyen hozzáférhető nitrogén tartalma.

A GASTOR Baromfi Kft. telephelyén központi rendszerű, ammónia közegű berendezés van kialakítva. Egyetlen hűtőgépház szolgáltatja a hűtőenergiát a hozzá kapcsolódó folyadékleválasztóval és kondenzátorteleppel, melynek működése során keletkező hulladékhő hasznosítása jelentősen csökkentheti a fűtésre használt energia előállítás költségeit.

A beruházás célja a kondenzátorhő hasznosítása hőcserélő berendezéssel - ezzel a felhasznált energia mennyiségének csökkentése. A beruházás során megvalósul a hűtőberendezés automatizálása is, amely biztosítja a hűtőrendszer állandó hőmérsékletét, ezzel is javítva energiahatékonyságát, másrészt biztonságtechnikai javulást eredményez.

2.  Mélyalmos tartástechnológiájú broiler csirkenevelésből adódóan a cég területén nagy mennyiségben, 4000 t/év, keletkezik baromfi alomtrágya. Az alomtrágya szárazanyag tartalma 37,83-43,92%, szerves szárazanyag-tartalma 87,55%. A pH: 6,85-7,41 között változik, a N%: 3,03-3,65, C%: 37,73-40,52 (szárazanyagra vetített).

A trágya hasznosítása a keletkező nagy mennyiség és magas N-tartalom (karbamid-tartalom) miatt csak részben megoldott. Jelenleg a trágya komposztálásra kerül, azonban az elmúlt évek kapacitásbővítő beruházásai miatt a komposztáló és baromfi trágya tároló teret bővíteni szükséges. Ellenkező esetben a komposztálódáshoz szükséges tartózkodási idő nem tartható, valamint a folyamatra kedvezőtlen, magas ammónia-tartalom mérhető a zárt rendszerű komposztprizmákban.

Biogáz célú hasznosításra a túl nagy N-tartalom miatt nem optimális. 7,6-os pH-nál, 560-568 mg/N liter szabad ammónia-tartalom már a metanogén baktériumok 50%-os gátlását okozza termofil körülmények között (Gallert and Winter, 1997).

A szántóföldi kihelyezés is erősen korlátozott, mivel a Bátortrade Kft. szántóföldjei sérülékeny vízbázisú, Nitrát-érzékeny területek, valamint a keletkező egyéb, pl. biogáz fermentációs végtermék is már kihelyezésre kerül.

 

3.A csapadékvíz-gazdálkodás alapvetően a vezetékes ivóvízellátáson keresztül felhasznált, ivóvíz minőségű víz mennyiségének csökkentését célozza. Ipari környezetben a hőcserélők vízellátása jelentős vízigénnyel jár, ami vezetékes víz esetén annak az előkezelését, lágyítását teszi szükségessé. A vezetékes víz előkezelési költségei a vegyszerigény miatt fajlagosan alacsonyabbak, mint csapadékvízé. A tetőről összegyűjtött és megfelelően előkezelt csapadékvíz hasznosítása ily módon kettős előnnyel jár, csökken a felhasznált víz, valamint vegyszer mennyisége, így egyértelműen környezetkímélő megoldásnak tekinthető. A technológiai fejlesztés során azonban meghatározó tény, hogy a csapadékesemények előfordulása, valamint a csapadék mennyisége és intenzitása változékony. A tározókapacitás kiépítésekor optimális kihasználtságra kell törekedni. A mennyiségi és minőségi v

 ízigé

nyt a kezelt vezetékes víznek és csapadékvíznek együttesen kell kielégítenie, ami azonban a kéttípusú vízkezelés együttes optimalizálását igényli. A csapadékvíz-gyűjtő és –kezelő rendszer tervezését a mennyiségi és minőségi mutatók optimalizálása K+F+I tevékenység keretében történik, így a tervezett megoldás jelentős innovatív értéket tartalmaz. A beruházás megvalósulását követően a többváltozós paraméterrendszer ezt követően monitorozásra, és az eredmények alapján a rendszer finom-hangolásra kerül.

 

4. A Kft.-nél a kikerülő baromfi nyesedék és vér szelektív gyűjtése jelenleg részben megoldott. 6 t/nap mennyiségű vér és egyéb nyesedék keletkezik, amely a várható vágási kapacitás bővítésével jelentősen növekedni fog. A jelenleg keletkező vágóhídi hulladék egy része a szennyvízbe kerül és annak nagy arányú fehérje tartalma (0,7 g/liter) miatt már a 2013-as termelés mellett jelentős terhelést, ezáltal kapacitás csökkenést eredményez a GASTOR Baromfi Kft. ipari szennyvíztisztítójában. A vágóhídi hulladék biogáz célú hasznosíthatósága sem teljes körűen megoldott magas fehérje tartalma miatt, ugyanis a magas N tartalom a biogáz fermentációhoz szükséges megfelelő C:N arányt rontja. Ennek tükrében a Gastor Baromfi Kft. és Bátortrade Kft. a projekt során egy olyan átfogó beruházást tervez, amely során a keletkező vágóhídi hulladékok szelektíven lesznek gyűjthetők, belőlük pedig melléktermék, másodnyersanyag állítható elő

 

 

 

 

Angol nyelvű rövid összefoglaló a projektről

1. Air quality control

The air quality control investment includes combination of different technological solutions. The aim of the investment is reducing the ammonia concentration of the air of poultry stables and to improve their energy and economic efficiency. During the development the ammonia fixation of litter is solved by adding zeolit and biochar. To ensure the faster drying of litter and to optimise the temperature of stables heat-changer equipment is built in.

As a result, with the new technologies the ammonia concentration and the humidity of the stables are decreased. Due to this, the risk of animal health problems also decreases. By the fixation of nitrogen the accessible ratio of nitrogen in the litter is increased.

On the actual site of the GASTOR Ltd. there is a central equipment is set in which the refrigerating agent is ammonia. The central refrigerating plant supplies the refrigerating energy with the connected liquid parting condenser plant. During the work of condensers high amount of waste-heat is produced. The use of the produced waste-heat can reduce the energy-costs of heating.

The aim of the investment is to use the heat of condensers with heat-exchanger equipment. During the investment the refrigerator plant will be automated which ensures the constant temperature of the refrigerator and increases the energy efficiency and safety.

 

2. Poultry litter manure storage, treatment and recycling

High amount poultry litter manure (4000 t/year) was produced in the area of examined company because of deep litter breeding technology of broiler chicken. Dry material content of poultry litter manure is between 37.83-43.92%, organic material content is 87.55%. pH value changing between 6.85-7.41, N% is 3.03-3.65, C% is 37.73-40.52 (per dry material). Utilization of poultry litter manure is partially solved because of high amount of poultry manure and high N content.  Presently the manure is composted, but it is required store in a larger storage by a project of capacity-building. Otherwise the retention time is cannot be guaranteed and high ammonium content is measured of the process in closed system compost pile.

The manure utilization for biogas production is not optimal because of high N content. 560-568 mg/N litre free ammonia content at 7.6 pH value prohibit 50% of methanogenic bacteria in thermophilic condition.  

Land application is limited because fields of Bátortrade Ltd. include vulnerable aquifer, nitrate vulnerable sub-areas.

 

3. Precipitation water recycling

As part of the project, utilization of precipitation incl. rain and snow, via technological modification of the heat exchange system is aimed. As a result, water demand from the current resource will be reduced and energy requirement will partly be provided by decreased resource use as well. However, without appropriate optimization of water collection system and holding capacity as well as water treatment technology and automation where utilized water will be an additional water resource, the developed system cannot be sustainable. Beside the construction, R&D work is essential for both qualitative and quantitative parameter characterization, monitoring and optimation. The first one will be realized by the Gastor Baromfi Ltd, while; the latter will be carried out by the University of Debrecen.

 

4. Waste management

The emerging poultry slaughterhouse trimmings and separate collection of blood is partially solved at the enterprise. 6 t / day of blood and other trimmings generated at the company, of which amount is expected to grow significantly due to the capacity expansion of broiler production. Some part of the generated slaughterhouse waste is currently utilized in industrial wastewater treatment plant, The high amount of nitrogen of this waste causes high pressure on the efficiency of the waste water plant thus capacity decrease in 2013 in Gastor Poultry Ltd. industrial wastewater treatment plant. Further increase in broiler stocks will have negative effect on the efficiency of the waste water treatment, so that the treated water quality requirements will not be able to meet the limitations and thresholds. The utilization of slaughterhouse waste for biogas is not fully solved due to high protein content caused by high nitrogen content, it adversely affects carbon nitrogen ratio required for biogas fermentation.

Thus in the frame of this project Gastor Poultry Ltd. and Bátortrade Ltd. is planning a comprehensive investment program in which the produced slaughterhouse wastes will be collected selectively from each other and by-products, secondary raw materials can be produced.

 

Program Operátor: 
Szent István Egyetem
H-2100 Gödöllő
Páter Károly u. 1.
www.szie.hu

Végrehajtó Ügynökség:
NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és
Forráskoordinációs Ügynökség
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

1037 Budapest
Montevideo u. 16/A.

 

 

Utolsó módosítás dátuma: 2015.01.21.

 

Látogató számláló: