A kedvezményezett neve: BÁTORTRADE Kft.

A projekt címe: Baromfi vágóhídi hulladékok biogázcélú hasznosításának fejlesztése biotechnológiai eszközökkel.

A szerződött támogatás összege: 340.224.123 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 77,46 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2016.06.30.

Projekt azonosító száma: PIAC_13-1-2013-0145

Image

 

Pályázatunk célja állati eredetű hulladékoknak a jelenlegi gyakorlatnál lényegesen jobb hatásfokú biogáz célú hasznosíthatóságának kidolgozása, mely alapjaiban változtatja meg a biogázüzemek alapanyag felhasználását és receptúragyakorlatát A kutatásunk kiinduló alapanyagát állati eredetű hulladékok (hús-csont-loll) előkezelés nélkül, önmagában még nem alkalmasak biogáz termelésre. A vizsgált állati eredetű hulladékok ártalmatlanítása során keletkező anyagok magas nitrogéntartalma miatt jelentős mértékben befolyásolhatja a fementotokba bekevert alapanyagok C/N arányát, valamint magas kéntartalmuk miatt a keletkező biogáz hasznosítási feltételeit rontják. Az enyves húspép magas gázkihozatali potenciállal rendelkezik (0,6-0,7 m3/kg sza), azonban a kedvezőtlen C:N aránya miatt a gáztermelésre kedvezőtlenül hat. A kutatás során az előkezelésen átesett hulladék magas nitrogéntartalma miatt szűkíti a biogáztermeléshez szükséges optimális C/N arányt, azonban a könnyen feltáródó nitrogén a mikroorganizmusok számára közvetlen tápanyagként szolgálhat, ezáltal fokozva azok működését és a biogáz hozamot.

K+F tevékenységünkben a biogáz Ü2emek hatékonyságának növelését az állati eredetű alapanyagok megfelelő előkezelésével, valamit a gázhozam-fokozás biotechnológiai eszközeivel kívánjuk megoldani. Ehhez meg kell ismerni a gáztermelés lényegét jelentő mikrobiális konzorciumoknak a tevékenységét, metabolizmusát. A metabolikus útvonalakat világviszonylatban is egyedülálló módon genomikai eszközökkel vizsgáljuk. A genomikai módszerek segítségével DNS kivonásával meghatározhatók a mikrobiális közösségek résztvevői, dinamikájuk is, a szik C/N arányhoz szabott mikrobiális konzorciumok szelekciójával előállíthatok olyan stressz tűrő képességű törzsek melyek jobban alkalmazkodnak az állati hulladékok miatt a fermentorban előálló az optimálistól eltérő körülményekhez. A kénanyagcsere metabolikus útvonalainak feltárásával a biogáz biológiai kéntelenítésének teljesen új módja dolgozható ki.

A projekt kitűzött fontosabb feladatai:
A mezőgazdasági eredetű szerves anyagokon túl a biogáz üzemekben a szerves melléktermékek széles skálája alkalmazható lenne. A tervezett kutatás-fejlesztési tevékenységet konzorciumi keretek között valósítanánk meg, melynek feladatai három témakört érintenek, az állati eredetű hulladékok fizikai előkezelésének vizsgálatát, a szűk C/N arányhoz szabott mikrobiális konzorciumok szelekcióját a metagenomika segítségével, valamint a kénanyagcsere befolyásolását a biogáz kénhidrogén tartalmának csökkentése céljából.


Többismétléses kísérlet kereteiben vizsgáljuk, hogy az állati eredetű hulladék különböző 

mechanikai előkészítés hatását a nyersanyag feltáródásának hatékonyságára, valamint, hogy az alapanyag magas nitrogén-tartalma miatt kialakuló szűkebb C/N arány hatásait gázkihozatalra. A metagenomika segítségével lehetővé válik a biogázképző konzorciumok genetikai kutatása. A biogáz konzorciumok fő metabolikus útvonalainak vizsgálatával és a metanogén baktériumok környezeti stressztűrő képességének növelésével végső soron a biogáz kihozatal és a receptora variánsok közötti összefüggésekre koncentrálnánk. A kénanyagcsere vizsgálata elsőrendű fontosságú feladat a biogáz kénhidrogén-tartalmának csökkentése érdekében. A biogáztermelés során a kénhidrogén kialakulásának megakadályozása, mind a már képződött kénhidrogén konverziója alapvető szükséglet a fermentorok biztonságos működtetéshez, fontos a kénanyagcserét befolyásoló tényezőknek az egzakt megismerése, a résztvevő baktérium törzsek metagenomikai módszerekkel történő vizsgálata.


A kutatás-fejlesztés végső soron, olyan technológiai eljárás kidolgozását célozza meg, mely az állati eredetű hulladék mechanikai előkezelésétől, a szűk szén/nitrogén arányú, kis kéntartalmú gázképződést eredményező szabályozott fermentációig felöleli a biogáz-előállítás folyamatát és jól működő, a biogázüzemek számára közvetlenül hasznosítható know-how-t biztosít, melyek az állati eredetű hulladékok értékként jelennek meg a felhasználóknál.